Akademia Pomorska w Słupsku

Zapytanie cenowe na wykonanie tablic informacyjnych na potrzeby projektu pn. "Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)"

Zapytanie cenowe na wykonanie tablic informacyjnych na potrzeby projektu pn. "Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)"

Zamówienie jest wyłączone ze stosowania przepisów ustawy PZP (art. 4 pkt. 8). Zastosowano "sondaż rynkowy" w formie zapytania cenowego.

Akademia Pomorska w Słupsku informuje, że w przedmiotowym zapytaniu o cenę została wybrana najtańsza oferta następującego Wykonawcy:

Effect Team Agencja Reklamy, ul. Andersa 5c,  76-200 Słupsk, za cenę 811,80 zł brutto.


Data wytworzenia: 2018-03-06 08:52 Autor: Iwona Zagdan Data publikacji: 2018-03-06 08:52 Osoba udostępniająca na stronie: Iwona Zagdan Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-20 Osoba modyfikująca: Zofia Lewandowska