Akademia Pomorska w Słupsku

ZAPYTANIE CENOWE pn. Zakup i dostawa systemu identyfikacji wizualnej Biblioteki Uczelnianej oraz szyldów do pracowni kształcenia praktycznego w AP w Słupsku

ZAPYTANIE CENOWE pn. Zakup i dostawa systemu identyfikacji wizualnej Biblioteki Uczelnianej oraz szyldów do pracowni kształcenia praktycznego w AP w Słupsku

ZAPYTANIE CENOWE

pn. Zakup i dostawa systemu identyfikacji wizualnej Biblioteki Uczelnianej oraz szyldów do pracowni kształcenia praktycznego w AP w Słupsku

w ramach  projektu Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 realizowanego przez Akademię Pomorską w Słupsku

nr referencyjny: 979/2019

Zamówienie jest wyłączone ze stosowania przepisów ustawy PZP (art. 4 pkt. 8).

Na zapytanie cenowe do dnia 09.09.2019 r. nie wpłynęła żadna oferta.


Data wytworzenia: 2019-08-30 Autor: Zbigniew Osadowski Data publikacji: 2019-08-30 12:13 Osoba udostępniająca na stronie: Wioletta Szymańska Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-09 Osoba modyfikująca: Wioletta Szymańska