Akademia Pomorska w Słupsku

Zapytanie ofertowe dot. wyboru specjalisty ds. zamówień publicznych w ramach projektu pn. „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)” [SOA] realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe dot. wyboru specjalisty ds. zamówień publicznych w ramach projektu pn. „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)” [SOA] realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.


Data wytworzenia: 2017-03-24 13:24 Autor: Data publikacji: 2017-03-24 13:24 Osoba udostępniająca na stronie: zp Data ostatniej modyfikacji: 2017-03-29 Osoba modyfikująca: