Akademia Pomorska w Słupsku

Zapytanie Ofertowe dot. wyboru specjalisty ds. zamówień publicznych w ramach projektu pn. „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)” realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 - 30.03.2017 r.

Zapytanie Ofertowe dot. wyboru specjalisty ds. zamówień publicznych w ramach projektu pn. „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)” realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 - 30.03.2017 r.


Data wytworzenia: 2017-03-30 14:15 Autor: Data publikacji: 2017-03-30 14:15 Osoba udostępniająca na stronie: zp Data ostatniej modyfikacji: 2017-04-13 Osoba modyfikująca: