Akademia Pomorska w Słupsku

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano-remontowymi w ramach projektu „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach słupskiego ośrodka akademickiego (SOA)”

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano-remontowymi w ramach projektu „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach słupskiego ośrodka akademickiego (SOA)”

Modyfikacja treści Zapytania ofertowego z dnia 15.01.2018r.

Modyfikacja zapytania ofertowego_15012018.pdf

Pliki z dnia 15.01.2018:

Zapytanie ofertowe ZMIENIONE_15012018.pdf

Załącznik 1 - formularz oferty_ZMIENIONY_15012018.pdf

Załącznik 1 - formularz oferty_ZMIENIONY_15012018.docx

Załącznik 2 - wzór umowy_ZMIENIONY_15012018.pdf

 

Załączniki Nr 3-23 do zapytania ofertowego z dn. 19.12.2017:

Załącznik Nr 3,4,5

Załącznik Nr 6,7,8

Załącznik Nr 6_A5, Załącznik Nr 6_A10

Załącznik Nr 9,10,11

Załącznik Nr 12,13,14

Załącznik Nr 15,16,17

Załącznik Nr 18,19,20

Załącznik Nr 21,22,23


Data wytworzenia: 2017-12-19 15:50 Autor: Zofia Lewandowska Data publikacji: 2017-12-19 15:50 Osoba udostępniająca na stronie: Zofia Lewandowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-20 Osoba modyfikująca: Zofia Lewandowska