Akademia Pomorska w Słupsku

Zarządzenie nr R.021.91.16 z dnia 04 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia zasad wyłaniania 5% najlepszych absolwentów studiów pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia Akademii Pomorskiej w Słupsku, którzy mogą się ubiegać o umorzenie 20% kredytu

Zarządzenie nr R.021.91.16 z dnia 04 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia zasad wyłaniania 5% najlepszych absolwentów studiów pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia Akademii Pomorskiej w Słupsku, którzy mogą się ubiegać o umorzenie 20% kredytu


Data wytworzenia: 2016-11-07 12:30 Autor: Lena Cylupa Data publikacji: 2016-11-07 12:30 Osoba udostępniająca na stronie: Krzysztof Myszkowski Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-22 Osoba modyfikująca: Lena Cylupa