Akademia Pomorska w Słupsku

Zarządzenie nr R.021.94.2016 Rektora AP w Słupsku z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie zasad dot. przekazywania danych do systemu Pol-on AP.

Zarządzenie nr R.021.94.2016 Rektora AP w Słupsku z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie zasad dot. przekazywania danych do systemu Pol-on AP.


Data wytworzenia: 2016-12-07 09:02 Autor: Lena Cylupa Data publikacji: 2016-11-16 17:00 Osoba udostępniająca na stronie: Izabela Luhm Data ostatniej modyfikacji: 2016-12-07 Osoba modyfikująca: Lena Cylupa