Akademia Pomorska w Słupsku

Zarządzenie nr R.021.109.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 28.08.20 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Zarządzenie nr R.021.109.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 28.08.20 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

pn. Dostawa oprogramowania na kierunku Logistyka, urządzeń, monitorów wielkoformatowych oraz materiałów eksploatacyjnych dla Akademii Pomorskiej w Słupsku" (nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: ZP/13/2020).

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2020-08-28 Autor: prof. A. Urbanek Data publikacji: 2020-08-28 11:20 Osoba udostępniająca na stronie: Lena Cylupa Data ostatniej modyfikacji: 2020-08-28 Osoba modyfikująca: Lena Cylupa