Akademia Pomorska w Słupsku

Zarządzenie nr R.021.113.20 z dnia 3.09.2020 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 1 do zarządzenia R.021.98.20 z dn. 26.06.2020 r. w sprawie odpłatności za korzystanie z Domów Studenta przez studentów i doktorantów Ap

Zarządzenie nr R.021.113.20 z dnia 3.09.2020 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 1 do zarządzenia R.021.98.20 z dn. 26.06.2020 r. w sprawie odpłatności za korzystanie z Domów Studenta przez studentów i doktorantów Ap

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2020-09-04 14:01 Autor: Krzysztof Myszkowski Data publikacji: 2020-09-04 14:01 Osoba udostępniająca na stronie: Krzysztof Myszkowski Data ostatniej modyfikacji: 2020-09-04 Osoba modyfikująca: Krzysztof Myszkowski