Akademia Pomorska w Słupsku

Zarządzenie nr R.021.115.20 Rektora AP z dnia 8.09.20 r. w spr. powołania Zespołu Wdrożeniowego ds. wdrażania systemu dziekanatowo-dydaktycznego w ramach projektu pn.

Zarządzenie nr R.021.115.20 Rektora AP z dnia 8.09.20 r. w spr. powołania Zespołu Wdrożeniowego ds. wdrażania systemu dziekanatowo-dydaktycznego w ramach projektu pn.

 ,, Zintegrowany Program Uczelni – jakość dla rozwoju!’’ realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój


Data wytworzenia: 2020-09-08 Autor: prof. D. Gierczyńska Data publikacji: 2020-09-08 12:54 Osoba udostępniająca na stronie: Lena Cylupa Data ostatniej modyfikacji: 2020-09-08 Osoba modyfikująca: Lena Cylupa