Akademia Pomorska w Słupsku

Zarządzenie nr R.021.119.18 Rektora AP w Słupsku z dnia 15.11.2018 r. w spr. aneksu do Zarządzenia nr R.021.13.15 Rektora AP w Słupsku z dnia 9.02.2015 r. w spr. wprowadzenia Instrukcji obiegi u kontroli dokumentów finansowo-księgowych AP w Słupsku

Zarządzenie nr R.021.119.18 Rektora AP w Słupsku z dnia 15.11.2018 r. w spr. aneksu do Zarządzenia nr R.021.13.15 Rektora AP w Słupsku z dnia 9.02.2015 r. w spr. wprowadzenia Instrukcji obiegi u kontroli dokumentów finansowo-księgowych AP w Słupsku


Data wytworzenia: 2018-11-15 Autor: prof. D. Gierczyńska Data publikacji: 2018-11-15 11:30 Osoba udostępniająca na stronie: Lena Cylupa Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-15 Osoba modyfikująca: Lena Cylupa