Akademia Pomorska w Słupsku

Zarządzenie nr R.021.120.18 Rektora AP w Słupsku z dnia 20 października 2018 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Zarządzenie nr R.021.120.18 Rektora AP w Słupsku z dnia 20 października 2018 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

pn. "Dostawa symulatorów i fantomów do pracowni Instytutu Nauk o Zdrowiu Akademii Pomorskiej w Słupsku w ramach projektu "Nowa infrastruktura i wyposażenie pracowni warsztatowych dla potrzeb kierunków o profilu praktycznym w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i Akademii Pomorskiej w Słupsku" (RPPM.04.02.00-22-0003/16-01)."

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2018-11-20 Autor: prof. Z. Osadowski Data publikacji: 2018-11-20 12:57 Osoba udostępniająca na stronie: Lena Cylupa Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-20 Osoba modyfikująca: Lena Cylupa