Akademia Pomorska w Słupsku

Zarządzenie nr R.021.122.18 Rektora AP w Słupsku z dnia 20 października 2018 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

Zarządzenie nr R.021.122.18 Rektora AP w Słupsku z dnia 20 października 2018 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

"Dostawa fantomów i trenaży do pracowni Katedry Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Pomorskiej w Słupsku w ramach projektu "Poprawa jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo poprzez wdrożenie programu rozwojowego oraz utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Akademii Pomorskiej w Słupsku", nr. POWR.05.03.00-00-0089/17 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2018-11-20 Autor: prof. Z. Osadowski Data publikacji: 2018-11-20 13:05 Osoba udostępniająca na stronie: Lena Cylupa Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-20 Osoba modyfikująca: Lena Cylupa