Akademia Pomorska w Słupsku

Zarządzenie nr R.021.126.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 18.09.20 r. w spr. wprowadzenia Aneksu nr 1 do Zarządzenia R.021.67.20 z dnia 11.05.20 r. w spr. zasad i wysokości opłat za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych

Zarządzenie nr R.021.126.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 18.09.20 r. w spr. wprowadzenia Aneksu nr 1 do Zarządzenia R.021.67.20 z dnia 11.05.20 r. w spr. zasad i wysokości opłat za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych

oraz za kształcenie studentów cudzoziemców na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, studiach odbywanych na zasadach odpłatności w roku akademickim 220/2021

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2020-09-18 Autor: prof. A. Urbanek Data publikacji: 2020-09-18 14:15 Osoba udostępniająca na stronie: Lena Cylupa Data ostatniej modyfikacji: 2020-09-18 Osoba modyfikująca: Lena Cylupa