Akademia Pomorska w Słupsku

Zarządzenie nr R.021.128.19 Rektora AP w Słupsku z dnia 3.12.19 r. w spr. zmiany Zarządzenia nr R.021.105.19 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 3 października 2019 roku

Zarządzenie nr R.021.128.19 Rektora AP w Słupsku z dnia 3.12.19 r. w spr. zmiany Zarządzenia nr R.021.105.19 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 3 października 2019 roku

w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn.  „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe” realizowanego przez Akademię Pomorską w Słupsku w partnerstwie z Uniwersytetem Gdańskim oraz Uniwersytetem Szczecińskim

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2019-12-03 Autor: prof. D. Gierczyńska Data publikacji: 2019-12-03 14:15 Osoba udostępniająca na stronie: Lena Cylupa Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-03 Osoba modyfikująca: Lena Cylupa