Akademia Pomorska w Słupsku

Zarządzenie nr R.021.129.19 Rektora AP w Słupsku z dnia 3.12.19 r. w spr. wniesienia aneksu nr 3 do Zarządzenia nr R.0210.106.14 z dnia 18.12.2014 r. w spr. Instrukcji kancelaryjnej,

Zarządzenie nr R.021.129.19 Rektora AP w Słupsku z dnia 3.12.19 r. w spr. wniesienia aneksu nr 3 do Zarządzenia nr R.0210.106.14 z dnia 18.12.2014 r. w spr. Instrukcji kancelaryjnej,

jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz Instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2019-12-03 Autor: prof. D. Gierczyńska Data publikacji: 2019-12-03 14:19 Osoba udostępniająca na stronie: Lena Cylupa Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-03 Osoba modyfikująca: Lena Cylupa