Akademia Pomorska w Słupsku

Zarządzenie nr R.021.135.20 Rektora AP z dnia 2.10.20 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Zarządzenie nr R.021.135.20 Rektora AP z dnia 2.10.20 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

pn. "Dostawa mebli laboratoryjnych wraz z montażem dla Akademii Pomorskiej w Słupsku 

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2020-10-02 Autor: prof. A. Astel Data publikacji: 2020-10-02 13:22 Osoba udostępniająca na stronie: Lena Cylupa Data ostatniej modyfikacji: 2020-10-02 Osoba modyfikująca: Lena Cylupa