Akademia Pomorska w Słupsku

Zarządzenie nr R.021.167.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 24.11.20 r. w spr. wprowadzenia Aneksu nr 1 do Zarządzenia nr R.021.148.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 21.10.20 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania

Zarządzenie nr R.021.167.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 24.11.20 r. w spr. wprowadzenia Aneksu nr 1 do Zarządzenia nr R.021.148.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 21.10.20 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wytworzenie i wdrożenie platformy do zarządzania oraz publikacji danych i zasobów Herbarium Pomeranicum

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2020-11-24 Autor: prof. Z. Osadowski Data publikacji: 2020-11-25 14:03 Osoba udostępniająca na stronie: Lena Cylupa Data ostatniej modyfikacji: 2020-11-25 Osoba modyfikująca: Lena Cylupa