Akademia Pomorska w Słupsku

Zarządzenie nr R.021.171.20 Rktora AP w Słupsku z dnia 1.12.20 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Zarządzenie nr R.021.171.20 Rktora AP w Słupsku z dnia 1.12.20 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

pn. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę, rozbudowę i remont budynku dydaktycznego Akademii Pomorskiej w Słupsku, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę

 

 

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2020-12-01 Autor: prof. D. Gierczyńska Data publikacji: 2020-12-01 13:41 Osoba udostępniająca na stronie: Lena Cylupa Data ostatniej modyfikacji: 2020-12-01 Osoba modyfikująca: Lena Cylupa