Akademia Pomorska w Słupsku

Zarządzenie Nr R.021.174.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 16.12.20 r. w sprawie zasad weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programach studiów, studiów podyplomowych, programach kształcenia doktorantów w ramach zaliczeń i egzaminów

Zarządzenie Nr R.021.174.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 16.12.20 r. w sprawie zasad weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programach studiów, studiów podyplomowych, programach kształcenia doktorantów w ramach zaliczeń i egzaminów

z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2020-12-16 Autor: prof. Z. Osadowski Data publikacji: 2020-12-17 11:17 Osoba udostępniająca na stronie: Lena Cylupa Data ostatniej modyfikacji: 2020-12-17 Osoba modyfikująca: Lena Cylupa