Akademia Pomorska w Słupsku

Zarządzenie Nr R.021.175.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 16.12.20 r. w spr. wprowadzenia Aneksu nr 1 do zarządzenia Nr R.021.85.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 1.06.20 r. w spr. wprowadzenia wzorów protokołów egzaminów dyplomowych na studiach

Zarządzenie Nr R.021.175.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 16.12.20 r. w spr. wprowadzenia Aneksu nr 1 do zarządzenia Nr R.021.85.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 1.06.20 r. w spr. wprowadzenia wzorów protokołów egzaminów dyplomowych na studiach

 pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich


Data wytworzenia: 2020-12-16 Autor: prof. Z. Osadowski Data publikacji: 2020-12-17 11:21 Osoba udostępniająca na stronie: Lena Cylupa Data ostatniej modyfikacji: 2020-12-17 Osoba modyfikująca: Lena Cylupa