Akademia Pomorska w Słupsku

Zarządzenie nr R.021.177.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 17.12.20 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdziale 6:

Zarządzenie nr R.021.177.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 17.12.20 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdziale 6:

 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) o wartości poniżej 750 000 euro pn. Świadczenie usług ochrony budynków i posesji Akademii Pomorskiej w Słupsku

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2020-12-17 Autor: prof. D. Gierczyńska Data publikacji: 2020-12-17 11:26 Osoba udostępniająca na stronie: Lena Cylupa Data ostatniej modyfikacji: 2020-12-17 Osoba modyfikująca: Lena Cylupa