Akademia Pomorska w Słupsku

Zarządzenie nr R.021.181.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 23.12.20 r. w spr. Aneksu nr 2 do Zarządzenia nr R.021.101.19 Rektora AP w Słupsku z dnia 24.09.19 r. w spr. przyjęcia Regulaminu organizacyjnego AP w Słupsku

Zarządzenie nr R.021.181.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 23.12.20 r. w spr. Aneksu nr 2 do Zarządzenia nr R.021.101.19 Rektora AP w Słupsku z dnia 24.09.19 r. w spr. przyjęcia Regulaminu organizacyjnego AP w Słupsku


Data wytworzenia: 2020-12-23 Autor: prof. Z. Osadowski Data publikacji: 2020-12-23 12:35 Osoba udostępniająca na stronie: Lena Cylupa Data ostatniej modyfikacji: 2020-12-23 Osoba modyfikująca: Krzysztof Myszkowski