Akademia Pomorska w Słupsku

Zarządzenie nr R.021.23.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 13.02.20 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Zarządzenie nr R.021.23.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 13.02.20 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

pn. Przebudowa budynku po dawnej stołówce wojskowej na potrzeby utworzenia sali wielofunkcyjnej wraz z przyłączami i zagospodarowaniem terenu.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2020-02-13 Autor: prof. A. Astel Data publikacji: 2020-02-13 13:05 Osoba udostępniająca na stronie: Lena Cylupa Data ostatniej modyfikacji: 2020-02-13 Osoba modyfikująca: Lena Cylupa