Akademia Pomorska w Słupsku

Zarządzenie nr R.021.38.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 13.03.20 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Zarządzenie nr R.021.38.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 13.03.20 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

pn. Wykonanie projektu wykonawczego platformy Herbarium Pomeranicum na potrzeby realizacji projektu pn.: "Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum - digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe".

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2020-03-13 Autor: prof. Z. Osadowski Data publikacji: 2020-03-13 12:45 Osoba udostępniająca na stronie: Lena Cylupa Data ostatniej modyfikacji: 2020-03-13 Osoba modyfikująca: Lena Cylupa