Akademia Pomorska w Słupsku

Zarządzenie nr R.021.43.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 24.03.20 r. w spr. Aneksu nr 1 do Zarządzenia nr R.021.101.19 Rektora AP z dnia 24.09.19 r. w spr. przyjęcia Regulaminu organizacyjnego AP w Słupsku

Zarządzenie nr R.021.43.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 24.03.20 r. w spr. Aneksu nr 1 do Zarządzenia nr R.021.101.19 Rektora AP z dnia 24.09.19 r. w spr. przyjęcia Regulaminu organizacyjnego AP w Słupsku


Data wytworzenia: 2020-03-24 Autor: prof. D. Gierczyńska Data publikacji: 2020-03-24 12:11 Osoba udostępniająca na stronie: Lena Cylupa Data ostatniej modyfikacji: 2020-04-07 Osoba modyfikująca: Lena Cylupa