Akademia Pomorska w Słupsku

Zarządzenie nr R.021.46.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 27.03.20 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr R.021.46.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 27.03.20 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa mikroskopów fluorescencyjnych dla potrzeb Akademii Pomorskiej w Słupsku

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2020-03-27 Autor: prof. A. Astel Data publikacji: 2020-03-27 12:03 Osoba udostępniająca na stronie: Lena Cylupa Data ostatniej modyfikacji: 2020-03-27 Osoba modyfikująca: Lena Cylupa