Akademia Pomorska w Słupsku

Zarządzenie nr R.021.48.20 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 1 do Zarządzenia nr R.021.08.19 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 25 stycznia 2019 roku

Zarządzenie nr R.021.48.20 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 1 do Zarządzenia nr R.021.08.19 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 25 stycznia 2019 roku

w sprawie zmian do Zarządzenia nr R.021.41.16  Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 9 maja 2016 roku dotyczącego wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro


Data wytworzenia: 2020-03-27 Autor: prof. A. Astel Data publikacji: 2020-03-27 12:08 Osoba udostępniająca na stronie: Lena Cylupa Data ostatniej modyfikacji: 2020-04-03 Osoba modyfikująca: Lena Cylupa