Akademia Pomorska w Słupsku

Zarządzenie nr R.021.49.20 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Zarządzenie nr R.021.49.20 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę wielofunkcyjnego boiska do gier zespołowych o nawierzchni syntetycznej” (nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: ZP/6/2020)

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2020-03-27 Autor: prof. A. Astel Data publikacji: 2020-03-27 12:09 Osoba udostępniająca na stronie: Lena Cylupa Data ostatniej modyfikacji: 2020-03-27 Osoba modyfikująca: Lena Cylupa