Akademia Pomorska w Słupsku

Zarządzenie nr R.021.50.20 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Zarządzenie nr R.021.50.20 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

pn. Zapewnienie realizacji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad wykonawstwem inwestycji o nazwie „Przebudowa budynku po dawnej stołówce wojskowej na potrzeby utworzenia sali wielofunkcyjnej wraz z przyłączami i zagospodarowaniem terenu’’(nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: ZP/5/2020)

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2020-03-27 Autor: prof. A. Astel Data publikacji: 2020-03-27 12:10 Osoba udostępniająca na stronie: Lena Cylupa Data ostatniej modyfikacji: 2020-03-27 Osoba modyfikująca: Lena Cylupa