Akademia Pomorska w Słupsku

Zarządzenie nr R.021.51.20 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

Zarządzenie nr R.021.51.20 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji pn. „Adaptacja, przebudowa i modernizacja pomieszczeń Herbarium Slupensis w budynku Domu Studenckiego nr 1 oraz Stołówki i wykonanie zabezpieczeń fizycznych w pomieszczeniach serwerowni w budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 64 Akademii Pomorskiej w Słupsku” na potrzeby realizacji projektu pn.: „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe”(nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: ZP/4/2020)

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2020-03-27 Autor: prof. A. Astel Data publikacji: 2020-03-27 12:12 Osoba udostępniająca na stronie: Lena Cylupa Data ostatniej modyfikacji: 2020-03-27 Osoba modyfikująca: Lena Cylupa