Akademia Pomorska w Słupsku

Zarządzenie nr R.021.59.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 30.04.20 r. w spr. szczegółowego harmonogramu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku akad. 20/21

Zarządzenie nr R.021.59.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 30.04.20 r. w spr. szczegółowego harmonogramu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku akad. 20/21


Data wytworzenia: 2020-04-30 Autor: prof. A. Urbanek Data publikacji: 2020-04-30 14:45 Osoba udostępniająca na stronie: Lena Cylupa Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-06 Osoba modyfikująca: Lena Cylupa