Akademia Pomorska w Słupsku

Zarządzenie nr R.021.67.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 11.05.20 r. w sprawie zasad i wysokości opłat za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych oraz za kształcenie studentów cudzoziemców na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych,

Zarządzenie nr R.021.67.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 11.05.20 r. w sprawie zasad i wysokości opłat za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych oraz za kształcenie studentów cudzoziemców na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych,

 studiach odbywanych na zasadach odpłatności w roku akademickim 2020/2021


Data wytworzenia: 2020-05-11 Autor: prof. A. Astel Data publikacji: 2020-05-11 11:19 Osoba udostępniająca na stronie: Lena Cylupa Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-11 Osoba modyfikująca: Lena Cylupa