Akademia Pomorska w Słupsku

Zarządzenie nr R.021.70.19 Rektora AP w Słupsku z dnia 13.06.19 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Zarządzenie nr R.021.70.19 Rektora AP w Słupsku z dnia 13.06.19 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

pn. Dostawa sprzętu medycznego do Katedry Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu AP w ramach Projektu: "Poprawa jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo poprzez wdrożenie programu rozwojowego oraz utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w AP" nr POWR.05.03.00-00-0089/17-01 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2019-06-13 Autor: prof. Z. Osadowski Data publikacji: 2019-06-14 08:05 Osoba udostępniająca na stronie: Lena Cylupa Data ostatniej modyfikacji: 2019-06-14 Osoba modyfikująca: Lena Cylupa