Akademia Pomorska w Słupsku

Zarządzenie nr R.021.73.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 20.05.20 r. w spr. zasad weryfikacji efektów uczenia się określonych w programach studiów podyplomowych oraz w sprawie szczególnego trybu składania prac końcowych

Zarządzenie nr R.021.73.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 20.05.20 r. w spr. zasad weryfikacji efektów uczenia się określonych w programach studiów podyplomowych oraz w sprawie szczególnego trybu składania prac końcowych

i przeprowadzania egzaminów końcowych z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2020-05-20 Autor: prof. A. Urbanek Data publikacji: 2020-05-20 13:53 Osoba udostępniająca na stronie: Lena Cylupa Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-20 Osoba modyfikująca: Lena Cylupa