Akademia Pomorska w Słupsku

Zarządzenie nr R.021.78.19 Rektora AP w Słupsku z dnia 1 sierpnia w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr R.021.78.19 Rektora AP w Słupsku z dnia 1 sierpnia w sprawie powołania Komisji Przetargowej

do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do dostosowania struktur zarządzania i organizacji pracy do realizacji projektu "Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.


Data wytworzenia: 2019-08-01 Autor: prof. A. Astel Data publikacji: 2019-08-01 11:00 Osoba udostępniająca na stronie: Przemysław Kamiński Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-01 Osoba modyfikująca: Przemysław Kamiński