Akademia Pomorska w Słupsku

Zarządzenie nr R.021.79.19 Rektora AP w Słupsku z dnia 2 sierpnia w sprawie powołania biegłego

Zarządzenie nr R.021.79.19 Rektora AP w Słupsku z dnia 2 sierpnia w sprawie powołania biegłego

do wsparcia prawnego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup i dostawa sprzętu do transportu do pomiarów hydrologicznych do pracowni kształcenia praktycznego w AP w Słupsku w ramach projektu „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)”.


Data wytworzenia: 2019-08-02 Autor: prof. A. Astel Data publikacji: 2019-08-02 09:00 Osoba udostępniająca na stronie: Przemysław Kamiński Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-03 Osoba modyfikująca: Przemysław Kamiński