Akademia Pomorska w Słupsku

Zarządzenie nr R.021.81.19 Rektora AP w Słupsku z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr R.021.77.19 Rektora AP w Słupsku

Zarządzenie nr R.021.81.19 Rektora AP w Słupsku z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr R.021.77.19 Rektora AP w Słupsku

z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. "Zakup i dostawa sprzętu do transportu do pomiarów hydrologicznych do pracowni kształcenia praktycznego w AP w Słupsku" w projekcie "Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)"


Data wytworzenia: 2019-08-08 12:06 Autor: prof. A. Astel Data publikacji: 2019-08-08 12:00 Osoba udostępniająca na stronie: Przemysław Kamiński Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-08 Osoba modyfikująca: Przemysław Kamiński