Akademia Pomorska w Słupsku

Zarządzenie nr R.021.83.19 Rektora AP w Słupsku z dnia 23.08.19 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr R.021.83.19 Rektora AP w Słupsku z dnia 23.08.19 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn."Dostawa symulatora porodowego z systemem wspierającym proces debriefingu oraz sprzętu medycznego do pracowni Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Pomorskiej w Słupsku w ramach realizowanego projektu pn. „Nowa infrastruktura i wyposażenie pracowni warsztatowych dla potrzeb kierunków o profilu praktycznym w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i Akademii Pomorskiej w Słupsku” (RPPM.04.02.00-22-0003/16-01 z późn. zm.)” (nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: ZP/914/2019).

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2019-08-23 Autor: prof. D. Gierczyńska Data publikacji: 2019-08-23 10:10 Osoba udostępniająca na stronie: Lena Cylupa Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-23 Osoba modyfikująca: Lena Cylupa