Akademia Pomorska w Słupsku

Zarządzenie nr R.021.88.20 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 1 do Zarządzenia nr R.021.126.19

Zarządzenie nr R.021.88.20 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 1 do Zarządzenia nr R.021.126.19

z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego określającego zasady funkcjonowania w Uczelni systemu Antyplagiat zintegrowanego z Jednolitym Systemem Antyplagiatowym


Data wytworzenia: 2020-06-04 11:50 Autor: Krzysztof Myszkowski Data publikacji: 2020-06-04 11:50 Osoba udostępniająca na stronie: Krzysztof Myszkowski Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-04 Osoba modyfikująca: Krzysztof Myszkowski