Akademia Pomorska w Słupsku

Zarządzenie nr R.021.91.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 8.06.20 r. w spr. szczegółowych zasad sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz suplementu do dyplomu, w tym także odpisów w tłumaczeniu na język obcy

Zarządzenie nr R.021.91.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 8.06.20 r. w spr. szczegółowych zasad sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz suplementu do dyplomu, w tym także odpisów w tłumaczeniu na język obcy

według wzorów obowiązujących od 1 października 2019 r.


Data wytworzenia: 2020-06-08 Autor: prof. A. Urbanek Data publikacji: 2020-06-09 11:17 Osoba udostępniająca na stronie: Lena Cylupa Data ostatniej modyfikacji: 2020-07-08 Osoba modyfikująca: Lena Cylupa