Akademia Pomorska w Słupsku

Zarządzenie Nr R.021.93.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 15.06.20 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr R.021.93.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 15.06.20 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

 pn. „Dostawa oprogramowania Matlab lub równoważnego w ramach realizowanego przez Akademię Pomorską w Słupsku projektu "Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: ZP/10/2020)

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2020-06-15 Autor: prof. D. Gierczyńska Data publikacji: 2020-06-15 09:48 Osoba udostępniająca na stronie: Lena Cylupa Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-15 Osoba modyfikująca: Lena Cylupa