Akademia Pomorska w Słupsku

Zarządzenie Nr R.021.94.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 16.06.20 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. nadzorowania i współpracy przy opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji pn

Zarządzenie Nr R.021.94.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 16.06.20 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. nadzorowania i współpracy przy opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji pn

 „Adaptacja, przebudowa i modernizacja pomieszczeń Herbarium Slupensis w budynku Domu Studenckiego nr 1 oraz Stołówki i wykonanie zabezpieczeń fizycznych w pomieszczeniach serwerowni w budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 64 Akademii Pomorskiej w Słupsku” na potrzeby realizacji projektu pn.: „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe”.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2020-06-16 Autor: prof. D. Gierczyńska Data publikacji: 2020-06-16 12:12 Osoba udostępniająca na stronie: Lena Cylupa Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-16 Osoba modyfikująca: Lena Cylupa