Akademia Pomorska w Słupsku

Zarządzenie R.021.86.15 z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 1 do Zarządzenie nr R.021.39.15 Rektora AP w Słupsku z dnia 01 06.15 r. w sprawie podziału środków funduszu pomocy materialnej na 2015 rok

Zarządzenie R.021.86.15 z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 1 do Zarządzenie nr R.021.39.15 Rektora AP w Słupsku z dnia 01 06.15 r. w sprawie podziału środków funduszu pomocy materialnej na 2015 rok


Data wytworzenia: 2015-11-16 12:39 Autor: Lena Cylupa Data publikacji: 2015-11-16 12:39 Osoba udostępniająca na stronie: Krzysztof Myszkowski Data ostatniej modyfikacji: 2015-11-16 Osoba modyfikująca: Lena Cylupa