Akademia Pomorska w Słupsku

Zarządznie nr R.021.107.20 z dn. 7.08.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządznie nr R.021.107.20 z dn. 7.08.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Opracowanie i wdrożenie systemów informatycznych dla Akademii Pomorskiej w Słupsku"  (nr referencyjny nadany przez Zamawiającego:  ZP/11/2020)

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2020-08-07 11:31 Autor: Krzysztof Myszkowski Data publikacji: 2020-08-07 11:31 Osoba udostępniająca na stronie: Krzysztof Myszkowski Data ostatniej modyfikacji: 2020-08-07 Osoba modyfikująca: Krzysztof Myszkowski