Akademia Pomorska w Słupsku

Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe

Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe

W dniu 28 września 2018 r. o godz. 12.00, w Auli im.  prof. J. Sokołowskiego w Bibliotece Głównej
Uniwersytetu Gdańskiego, adres: ul.  Wita Stwosza 53, 80-308 Gdańsk, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu pn. „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe” o dofinansowanie którego partnerstwo uczelni wyższych w składzie Pomorska Akademia w Słupsku, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Szczeciński będzie ubiegało się w ramach poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o zgłoszenie przesyłane tutaj:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc735mB9AciZrZNuA4Z9dnTiWrHdSMVsgeCtL3pBFd6MdxOw/viewform

lub pod adresem: http://florafungapomeranica.usz.edu.pl/ zakładka: Prezentacja

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 września 2018 r. (włącznie).

Udział w prezentacji jest nieodpłatny.

Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału (o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń).

Jednocześnie informujemy, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk oraz obraz, w celu sporządzenia protokołu z prezentacji, którego kopia będzie stanowić załącznik do wniosku o dofinansowanie.


Data wytworzenia: 2018-09-11 Autor: Lena Cylupa Data publikacji: 2018-09-11 10:36 Osoba udostępniająca na stronie: Lena Cylupa Data ostatniej modyfikacji: 2018-10-01 Osoba modyfikująca: Lena Cylupa