Akademia Pomorska w Słupsku

Instrukcja obsługi BIP - Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku

Opis serwisu i instrukcja obsługi BIP

 

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to publikator teleinformatyczny służący powszechnemu udostępnianiu informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci Internet. Akademia Pomorska w Słupsku  zgodnie z zapisami ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) prezentuje stronę BIP pod adresem: http://apsl.nowybip.pl/.

Główne menu występujące po prawej stronie serwisu (menu prawe) podzielone jest na działy, na które składają się kolejne pozycje. Prowadzą one bezpośrednio do treści podstrony biuletynu lub też do kolejnego podmenu zawierającego informacje związane tematycznie z wybranym działem.

Treści informacji publicznej są redagowane za pomocą tekstu.

Aby wyświetlić treść informacji publicznej na podstronie - należy kliknąć na wybranej pozycji menu.

Na treść podstrony składają się:

  • nagłówek informujący w skrócie o jej zawartości,
  • informacja o dacie aktualizacji strony orazdane określające tożsamość osoby, która wprowadziła informację do BIP,
  • treść zasadnicza w postaci tekstu,
  • ewentualny załącznik

Uwaga: Aby odczytać załączone pliki w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Reader.  Darmową przeglądarkę plików PDF można pobrać na stronie www.adobe.com

Na pasku menu poziomego występującego w górnej części strony serwisu znajdują się:

  • dane teleadresowe Akademii Pomorskiej,

  • rejestr zmian dokonywanych na stronach biuletynu,

  • formularz kontaktowy.

Strona Biuletynu wyposażona jest w wyszukiwarkę informacji, która jest narzędziem umożliwiającym znalezienie dowolnej informacji umieszczonej na stronach BIP. Za pomocą wyszukiwarki można  przeszukać wszystkie katalogi i podkatalogi oraz pliki zgromadzone na stronach internetowych BIP wg wskazanych kryteriów. Znajduje się ona w prawej górnej części strony głównej Biuletynu AP na pasku prawego menu.

Udostępnienie informacji publicznych nieuopublikowanych przez Akademię Pomorską w Biuletynie Informacji Publicznej następuje na pisemny wniosek. W tym celu należy pobrać i wypełnić "Wniosek o udostepnienie informacji" zamieszczony w dziale  "Obsługa biuletynu/ Udostępnianie informacji niepublikowanych”.