Akademia Pomorska w Słupsku

Udostępnianie informacji nieopublikowanych - Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku

Udostępnienie informacji publicznych

Udostępnienie informacji publicznych nieudostępnionych przez Akademię Pomorską w Biuletynie Informacji Publicznej następuje na pisemny wniosek. W tym celu należy pobrać i wypełnić wniosek zamieszczony poniżej w załączniku.  

Wniosek o udostepnienie informacji publicznej