Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Udostępnianie informacji nieopublikowanych

Udostępnienie informacji publicznych

Udostępnienie informacji publicznych nieudostępnionych przez Akademię Pomorską w Biuletynie Informacji Publicznej następuje na pisemny wniosek. W tym celu należy pobrać i wypełnić wniosek zamieszczony poniżej w załączniku.  

Wniosek o udostepnienie informacji publicznej