Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku

Administracja

Drukuj
1 2 3

Archiwum Uczelniane
Audytor Wewnętrzny
Biuro Gospodarowania Majątkiem
Biuro ds. Kształcenia i Studentów
Biuro ds. Nauki
Biuro Rektora
Inspektor ds. BHP i PPOŻ.
Kancelaria Ogólna
Kwestor - z-ca Kanclerza
Osiedle Akademickie
Pion Ochrony
Radca Prawny
Sekcja ds. Zamówień Publicznych
Sekcja Finansowo-Księgowa
Sekcja Informatyki
Sekcja Kadr i Spraw Socjalnych
Sekcja Płac
Sekcja ds. Funduszy Zewnętrznych


Data wytworzenia: 2011-01-17 16:54 Autor: Administrator Data publikacji: 2010-02-24 00:00 Osoba udostępniająca na stronie: Administrator Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-14 Osoba modyfikująca: Lena Cylupa