Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku

Administracja

Drukuj
1 2 3

- Archiwum Uczelniane
- Audytor Wewnętrzny
- Biuro Gospodarowania Majątkiem
- Biuro ds. Kształcenia i Studentów
- Biuro ds. Nauki
- Biuro Rektora
- Inspektor ds. BHP i PPOŻ.
- Kancelaria Ogólna
- Kwestor - z-ca Kanclerza
- Osiedle Akademickie
- Pion Ochrony
- Radca Prawny
- Sekcja ds. Zamówień Publicznych
- Sekcja Finansowo-Księgowa
- Sekcja Informatyki
- Sekcja Kadr i Spraw Socjalnych
- Sekcja Płac
- Sekcja ds. Funduszy Zewnętrznych


Data wytworzenia: 2011-01-17 16:54 Autor: Administrator Data publikacji: 2010-02-24 00:00 Osoba udostępniająca na stronie: Administrator Data ostatniej modyfikacji: 2016-10-17 Osoba modyfikująca: Lena Cylupa