Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "konkurs na stanowisko asystenta (BD) w IGSEiT" zmieniono dnia: 2020-09-21 08:20 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.126.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 18.09.20 r. w spr. wprowadzenia Aneksu nr 1 do Zarządzenia R.021.67.20 z dnia 11.05.20 r. w spr. zasad i wysokości opłat za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych" stworzono dnia: 2020-09-18 14:15 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.125.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 18.09.20 r. w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich w zakresie historii" stworzono dnia: 2020-09-18 14:08 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.124.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 17.09.20 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej na dofinansowanie zadań projakościowych " stworzono dnia: 2020-09-18 11:05 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego (wrzesień 2020)" stworzono dnia: 2020-09-18 11:00 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego 2018 r." zmieniono dnia: 2020-09-18 10:58 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.123.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 17.09.20 . w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego" stworzono dnia: 2020-09-18 10:56 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.122.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 17.09.20 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zam. pub. w trybie przetargu nieograniczonego "Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 9 pakietach"" stworzono dnia: 2020-09-18 10:52 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.121.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 17.09.20 r. w spr. wprowadzenia tymczasowych Zasad prowadzenia działalności naukowej w AP w Słupsku w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19" stworzono dnia: 2020-09-17 13:16 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.120.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 16.09.20 r. w spr. wprowadzenia Aneksu nr 1 do Zarządzenia R.021.61.20 Rektora AP z dnia 4.05.20 r. " stworzono dnia: 2020-09-16 14:28 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Sondaż rynkowy Na zatrudnienie trzech ekspertów zewnętrznych w ramach grupy konsultacyjnej ds. dostępności w ramach projektu pt. „Dostępna Akademia Pomorska”" stworzono dnia: 2020-09-14 11:50 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.119.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 11.09.20 r. w spr. ustalenia wysokości dochodu uprawniającego doktoranta do ubiegania się o stypendium socjalne oraz ustalenia wysokości świadczeń dla doktorantów" stworzono dnia: 2020-09-11 11:33 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.118.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 11.09.20 r. w spr. ustalenia wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne oraz ustalenia wysokości świadczeń dla studentów AP w rok. akadem. 2020/2021" stworzono dnia: 2020-09-11 11:29 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko profesora uczelni w INoZ ZAiFC" zmieniono dnia: 2020-09-11 10:27 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko instruktora w INoZ ZF " zmieniono dnia: 2020-09-11 10:27 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko adiunkta (BD) w INoZ PK" zmieniono dnia: 2020-09-11 10:26 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko asystenta (D) w INoZ ZP (11)" zmieniono dnia: 2020-09-11 10:25 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko instruktora w INoZ ZP(10)" zmieniono dnia: 2020-09-11 10:24 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko instruktora w INoZ ZRM (9)" zmieniono dnia: 2020-09-11 10:24 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko asystenta (D) w INoZ ZRM (8)" zmieniono dnia: 2020-09-11 10:23 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko profesora uczelni w INoZ ZF (5)" zmieniono dnia: 2020-09-11 10:22 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko instruktora w INoZ ZF (4)" zmieniono dnia: 2020-09-11 10:22 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko asystenta (D) w INoZ ZK (3)" zmieniono dnia: 2020-09-11 10:21 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko adiunkta (BD) w INoZ ZRM (2)" zmieniono dnia: 2020-09-11 10:21 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "konkurs na stanowisko asystenta (D) w INOZ ZP (1)" zmieniono dnia: 2020-09-11 10:20 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.117.20 rektora AP w Słupsku z dnia 11.09.20 r. w spr. opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Akademii Pomorskiej w Słupsku w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny" zmieniono dnia: 2020-09-11 09:59 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.117.20 rektora AP w Słupsku z dnia 11.09.20 r. w spr. opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Akademii Pomorskiej w Słupsku w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny" stworzono dnia: 2020-09-11 09:59 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.116.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 11.09.20 r. w spr. wprowadzenia Zasad bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 w AP w Słupsku (od roku akadem. 2020/2021)" zmieniono dnia: 2020-09-11 09:54 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.116.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 11.09.20 r. w spr. wprowadzenia Zasad bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiy" stworzono dnia: 2020-09-11 09:53 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Członkowie Senatu XVI kadencji" stworzono dnia: 2020-09-08 14:11 przez: Lena Cylupa